Yunan Alayının Taarruzu

Yunan Alayının Taarruzu

Harekatın ilk şaşkınlığını üzerinden atan Yunan alayı, saat 10:00’da Alayköy istikametinden 6 adet tankla takviyeli bir kuvvet ile 2’nci P.Bl. cephesine taarruza başlamıştır. Ancak 2’nci P.Bl.nün inatçı savunması ve mevcut tanksavar silahlarıyla 4 tankı imha etmesi üzerine kalan 2 adet tankla birlikte geri çekilmek zorunda kalmıştır. Geri çekilen tanklar da İHK’nın yönlendirmesiyle uçaklar tarafından imha ediliş ve Yunan alayının taarruzları başarısızlığa uğratılmıştır.

Gündüz yaptığı taarruzları başarısızlığa uğrayan ve 6 adet tankını kaybeden Yunan alayı, aynı günün akşamı 202000 Temmuz 1974’de 10 adet tank ile takviyeli olarak Kamp-Gönyeli istikametinde tekrar taarruz etmiştir. Yunan alayının Siklet merkezi oluşturarak icra ettiği bu taarruzları başarılı olmuş ve aynı gece alayın mevzilerine yer yer girmeler olmuştur. Burada Alay Komutanının birliklere verdiği görev ne pahasına olursa olsun hava indirme bölgesine hiçbir düşman tecavüzüne izin verilmemesi ve mevzi savunması yapılmasıdır. Bu emre dayanarak 2’nci P.Bl.K.nın daha geride tertiplenme isteği grup Komutanının tarafından reddedilmiş ve bir karşı taarruz planlamıştır. Ancak Yunan birliklerinin baskısı karşısında 2’nci P.Bl. daha fazla direnemeyip bir gerideki tepe olan Tuzla T.ye çekilmiştir. Durumun kritikleşmesi üzerine ihtiyatı bulunmayan Türk alayı, karargah bölüğünün Erlerinden teşkil ettiği bir takım kadar kuvveti bölgeye sevk etmiş ve Tuzla T.de tıkama mevzii işgal edilerek düşman taarruzları burada durdurulmuştur.

Yunan Alayının Taarruzu

Burada dikkati çeken nokta; Düşmanın genellikle tankların sağladığı hareket kabiliyeti ve darbe tesirinden yararlanmak istemesi, çoğunlukla yakın muharebeden kaçınmasıdır. Bu durumu çok iyi değerlendiren harekat Sb.; Bölgeden toplanabilen 120 kişi ile (Bunların 60 kişisi birliğinden daha uzağa inen Komandolar diğer yarısı da 2’nci P.Bl.nün askerleridir.) Tuzla tepe- Çınar dere istikametinde karşı taarruz yapmayı alay Komutanına teklif etmiştir. Alay Komutanı teklifi kabul etmiştir. Düşmanın hiç ummadığı bir zamanda saat 01:30’da başlayan karşı taarruz başarıya ulaşmış ve saat 04:30’da asıl muharebe hattı tekrar ele geçirilmiştir.

Aynı gece sabaha karşı Koçerler tepedeki (Kuzeyde Dikmen bölgesinde) keşif Tk. ile Rum birlikleri arasındaki çatışma şiddetlenmiştir. Kuzeyden taarruz eden Rum birlikleri siklet merkezini Koçerler tepeye kaydırmıştır. Takım Komutanı tarafından yardım istenmiş, ancak elde yeterli kuvvet olmadığından sadece ateş desteği sağlanabilmiştir. Gün ağarana kadar direnen keşif Takımına sabahın ilk ışıklarıyla hava desteği sağlanmış, Dikmen ve bu bölgedeki Rum birlikleri uçaklar tarafından bombalanarak Rumların hava indirme bölgesine etki etmeleri engellenmiştir. Keşif Tk. bombardımandan sonra kuzeyde kendisinin ve mücahit birliklerinin kaybettiği yerleri sabah tekrar ele geçirmiştir.

 

 

Yunan Alayının Taarruzu

Sabaha karşı 3’üncü P.Bl. ve unsurlarıyla irtibat kesilince bu birliğin imha edildiğinden şüphelenilmiş ve birinci hat mevzilerine karşı taarruz icra etmeye karar verilmiştir. Gönyeli grup Komutanı yapılan keşifte bunun doğru olmadığını, 3’üncü P.Bl.nün savunmaya devam ettiğini, ancak cephesinde durum kritik olduğunu görmüştür. Gönyeli grup Komutanının emriyle bütün ihtiyat ve birinci hat birlikleri ateşlerini o bölgeye kaydırmışlardır. Yoğun ateş altında kalan Yunan birlikleri hava aydınlanmadan ölü ve yaralıları bırakarak geri çekilmişlerdir. Hava aydınlandığında ise Kolordu Uçakları öncelikli olarak bu cepheye sevk etmiş ve geri çekilen düşman toparlanamadan uçaklar tarafından bombalanmıştır. Yeniden tertiplenirken Alayköy‘e ve hava alanına yapılan hava taarruzu hem tank, hem ağır silah, hem de personel yönünden düşmana ağır zayiat verdirmiştir. Aynı zamanda düşmanın moralini bozmuş ve savaşma azmini kırmıştır. Bu nedenle 20/21 gecesinden sonra Yunan birlikleri taarruzi bir harekata girişememiş ve sürekli savunmada kalmıştır.

Paylaş

YORUM YAZIN