YOĞURDUN TARİHÇESİ

YOĞURDUN TARİHÇESİNE BAKIŞ

ilk kez nasıl yapıldığına dair elde yeterli veri olmamakla birlikte , Kaşgarlı Mahmut, 10. yüzyılda yazılan Divanü Lügâti’t-Türk ve Balasagunlu Yusuf Has Hâcip‘in yazdığı Kutadgu Bilig isimli yapıtlarda “yoğurt” sözcüğüne bugünkü manada görülmektedir.Yoğurdun Avrupa’da yaygınlaşması ile ilgili ilk veriye Fransız tıp tarihinde rastlanmaktadır.

16. yüzyılda Fransa kralı 1.Fransuva ateşli-ishal hastalığına yakalanır. Birinci Fransuva’ya tedavi hedefiyle Türkler, yoğurt verir ve yemesi tavsiye edilir. Bu şekilde dünyada yoğurt üretimi aniden artmaya başlar. O tarihte yoğurt Fransa’da daha çok ilâç olarak görülmüştür.. Yoğurdun ilk yayılması ve büyük çapta Türk sınırlarını aşması 20. asırın başlarına rastlar. Yoğurt , Amerika’da aşağı yukarı olarak 45-50 sene öncesinde ancak tanınmaya başlamıştır. Eskilerde Asya ve Afrika’da yoğurdun tanınması Türkler aracılığı ile olduğu özetlenebilir. Çin’de yoğurt yendiğini Marco Polo eserlerinde belirtmiştir.

Yoğurt , Türk kültürüyle keşfedilen en mühim yiyeceklerden birisidir. TÜRKLER

Günümüzden asırlarca evvel Orta Asya’da göçebe olarak yaşayan atalarımız , yiyeceklerini barındıkları bölgelerden topladıkları meyve ve sebzeler ile evcilleştirdikleri hayvanlardan yoğurt üretiyorlardı.

Evcil hayvanlardan elde ettikleri ürünlerin başındaysa et , süt ve yumurta gelmekteydi. Yerleşik hayata daha geçmemiş olan bu insanlar , natural kaynaklardan en uygun şekilde faydalanabilmek için kışın sıcak yerlere , yazınsa soğuk yerlere göç ederek hem hayatları için makul sıcaklıklarda bulunmaktaydılar , hem de gıda bakımından kıtlık çekmiyorlardı. TÜRKLER

Fakat gıda bulmak her vakit çok olmayabiliyordu. Bu sebeple de gıdaları bir biçimde muhafaza edebilmek için muhtelif saklama teknikleri geliştirdiler. Bugün bizlerin en sevdiği yiyeceklerden sayabileceğimiz yoğurt-peynir-sucuk-pastırma-kavurma-helva gibi yiyecekler de o zamanlarda meydana geldi. Çünkü en nitelikli süt veren hayvanlar olarak sayılan koyun ve inek , ilk defa ülkemizin de içerisinde olduğu Orta Asya’da evcilleştirildi ve daha sonra bu bölümden bütün dünyaya ulaştı. Bu sebepten atalarımızın yoğurdu ilk bulan toplum oluşu rastlantı değil. Şimdilik yerleşik yaşama geçmemiş insanlar , yiyeceklerini yanlarında taşıyabilmek ve daha fazla zaman kullanabilmek için muhtelif teknikler geliştirdiler. Sütü yoğurt durumuna getirerek daha fazla zaman bozulmadan kullanabilmek de bu tekniklerden birisi.

Paylaş

YORUM YAZIN