Lyndon B.JOHNSON

İsmet İNÖNÜ’nün Jhonson Mektubuna Cevabı
28Mart 2016
İsmet İNÖNÜ’nün Jhonson Mektubuna Cevabı İsmet İNÖNÜ’nün Jhonson Mektubuna Cevabı. Sayın Bay Başkan; Mesajınız gerek yazılış tarzı, gerek muhtevası bakımından Amerika ile ittifak münasebetlerinde daima ciddi bir dikkat göstermiş olan Türkiye gibi bir müttefikinize karşı hayal kırıcı olmuş, ittifak münasebetlerine değinen muhtelif konularda önemli görüş..
Johnson’un İlk Mektubu
23Mart 2016
Johnson’un İlk Mektubu Johnson’un İlk Mektubu. Sayın Bay Başbakan; Türkiye Hükümetinin, Kıbrıs’ın bir kısmını askeri kuvvetle işgal etmek üzere müdahalede bulunmaya karar vermeyi tasarladığı hakkında Büyük elçi Hare vasıtasıyla dış işleri bakanlığından aldığım haber beni ciddi surette endişeye sevketmektedir. En dostane ve en açık şekilde..