İsmet İNÖNÜ

İsmet İNÖNÜ’nün Jhonson Mektubuna Cevabı
28Mart 2016
İsmet İNÖNÜ’nün Jhonson Mektubuna Cevabı İsmet İNÖNÜ’nün Jhonson Mektubuna Cevabı. Sayın Bay Başkan; Mesajınız gerek yazılış tarzı, gerek muhtevası bakımından Amerika ile ittifak münasebetlerinde daima ciddi bir dikkat göstermiş olan Türkiye gibi bir müttefikinize karşı hayal kırıcı olmuş, ittifak münasebetlerine değinen muhtelif konularda önemli görüş..