ADANA’NIN TARİHİ

Adana‘nın tarihi Milattan önce 3000 yıllarına kadar dayandığı söylenmektedir.Adana ilk olarak Seyhan Nehri kıyılarına kurulduğu bilinmektedir. Hititlerin Kava adli kitabelerinde ilk defa Adana hakkındaki en eski yazılı bilgilere rastlanmaktadır. Bu kitabelerde Adana ve çevresi hakkında Uru Adania olarak bahsi geçmektedir. Adana bölgesinde Milattan Önce yaşayan kabilelere Danuna ismi verilmiştir.TÜRKLER

Eski bir efsanede Gök Tanrısı Uranüs‘ün Adanus ve Sarus olmak üzere iki oğlu vardır. Büyük savaşlar kazanarak Adana bölgesine kadar gelmişlerdir. Sarus Seyhan nehri kıyısı civarına yerleşmiş, Adanus ise şuanki Adana merkezine yerleşmiştir. Her ikiside bulunduğu yere kendi adını vermiştir.

Adana‘nın bereketli arazisinden dolayı Hitit halkı buraya tarım ve bitki tanrısı olan Adoni‘in ismini vermişlerdir.

Arap tarihçileri Milattan Sonra 7nci yüzyıldan itibaren İslam’ın Adana bölgesine gelişiyle beraber Adana adının eski peygamberlerden Yousef‘in torunu Ezene‘den geldiğini iddia etmişlerdir. Ne zamanki Türkler Toros Dağlarını aşarak buraya gelmişler o zamandan itibaren buraya Çukurova demişler. Tarihte biz Çukurova‘yı Klikya olarak biliyoruz. Klikya‘ya ise adını Kireç yatakları vermiştir.

1878 yılında ise bölge hakkında birçok isim kullanılması sebebi ile Osmanlı fermanı ile bu bölge Adana olarak anılmaya başlanmıştır.

Arkeolojik çalışmalar sonunda bu bölgede 10 değişik medeniyet, 18 devlet, beylikler ve krallıkların hüküm sürdüğü görülmüştür. Bu durumun başlıca sebebi bölgenin coğrafi konumu ve yeraltı-yerüstü zenginlikleridir. Tüm bu bilgilerin yanında Adana hakkında ilkçağlara ait çok az bilgimiz mevcuttur.

****************

Adana ülkemizin en renkli şehirlerinden biridir,kültürü,insanları,tarihi ve yeme içme (Gastronomi) olarak diğer bölgelerden oldukça ayrı bir yere sahiptir. Buraya gezmeye gelen yurt içi ve yurt dışından misafirlerimiz her yönüyle etkilenmekte mutlaka tekrar tekrar gelmeyi istemektedir.

Bunun yanında Adana’ya yerleşmek yada Adana’dan gayrimenkul sahibi olmak isteyenler yada gayrimenkulünü satmak isteyenler için tavsiyemiz mutlaka Uzman Gayrimenkul Danışmanı Ömer SARAÇ ile görüşmeden karar vermemeleridir.

Ömer SARAÇ

Uzman Gayrimenkul Danışmanı

0 532 399 41 01 – 0 553 304 65 96

https://remax-as-omer-sarac.business.site/?m=true

Paylaş

YORUM YAZIN