25 Temmuz Son Duruma Göre Tertiplenmeler

25 Temmuz Son Duruma Göre Tertiplenmeler

25 Temmuz Son Duruma Göre Tertiplenmeler. 25 Temmuz 1974 Sabahı Rum Milli Muhafız Ordusu BMBG aracılığıyla bir mesaj göndererek sivillere hava alanı bölgesindeki yollardan geçiş izni verilmesini istemiştir.  Mesaja verilen cevapta; Rum Milli Muhafız Ordusunun personel ve malzeme sevkıyatlarını sivil kamyonlarla yaptığı ve alaköy‘deki Rumlardan yardım alarak ateşkese rağmen sürekli birliklerimize ateş ettiği, sivillerin tahliyesinin aldatmaca olarak değerlendirildiği ve buna müsaade edilmeyeceği bildirilmiştir. Alaköy‘ün askerden arındırılması için 27 Temmuz 1974 günü 16:00’a kadar süre verilmiştir.  26 Temmuz 1974’te birliğimiz B.G. nezaretinde eski kamp bölgesine girmiş ve tertiplenmiştir.

Bu arada Alaköy’ün verilen süre içerisinde boşaltılmaması üzerine Alaköy‘e yapılan tankla takviyeli Bl.Timi taarruzu B.G. teklif ve girişimleri sonucu durdurulmuş ve görüşmelere başlanmıştır. 25 Temmuz Son Duruma Göre Tertiplenmeler.

26 – 30 Temmuz arası mevzilerde sürekli tahkimat yapılmış irtibat hendekleri açılmış, muhabere sistemi kontrol edilip yeniden tesis edilmiş, lojistik konular düzenlenmiş ve yeniden tertiplenme yapılmıştır. Son duruma göre tertiplenme şöyle oluştur;

 1. Gönyeli Grubu

Birinci Hatta 2 ve 3’üncü P.Bl.leri

İhtiyatta K.D.B.’nin 1’nci Bl.

 1. Ortaköy Grubu

Birinci hatta 1 ve 4’üncü P.Bl.leri

İhtiyatta K.D.B.’nin 3’üncü Bl.

Kampta takviyeli 1 P.Tk. (26 Temmuz’da Girmişti)

 1. Havaalanı grubu

4’üncü Paraşüt Tb.

5 Tank

2 Kariyer (Havan)

1 Kariyer(Per.)

 1. İhtiyat

4 Tank

2 Kariyer

25 Temmuz Son Duruma Göre Tertiplenmeler

30 Temmuz’da Dış İşleri Bakanları aracılığıyla ateşkes anlaşması imzalanması üzerine Kor.K.nın yayımladığı emirde; “Birlik Komutanlarının ve harekat Sb.larının bizzat kendileri araziyi görerek birliklerin ulaştığı en ileri noktaları, hassas bir şekilde haritalara işlemelerini ve Kor.K.lığa Arz etmelerini emretmiştir.”

31 Temmuz’da ise Gönyeli ve Ortaköy grubu ileri yanaşmış ve Kamp Takım Komutanı hizasına gelerek hava alanı birlikleriyle savunma hattını intizamını tamamlamıştır.

31 Temmuz 1974’de Yunan Alay Komutanı birliğinin durumunun çok kötü olduğundan ve Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayının taarruz etmemesini B.G. aracılığı ile bildirmiş, ayrıca hava alanındaki B.G.ne giderek Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alay Komutanı ile görüşmek istediğini belirtmiştir. Ancak Alay Komutanı tarafından bu istek reddedilmiştir.

01 Ağustos 1974’de Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı 39’uncu P.Tümen emrine verilmiştir. Tümenden alaya verilen emirde

 1. Havaalanı kontrolü her ne pahasına olursa olsun sağlanması ve tahkimata devam edilmesi,
 2. Müteakiben yapılacak taarruza hazır olunması,
 3. İkmal seviyesini asgari 10 güne çıkarılması emredilmiştir.

Alay Komutanı birlik Komutanlarını toplamış ve Üst Komutanlığın verdiği emirleri ve Ast birliklere görevlerini bildirmiştir. Hazırlıklar bu yönde sürdürülmüştür. Aynı gün Rum birlikleri ve Yunan alayına mevzi tahkimat faaliyetlerine hız vermiştir.

02 Ağustos’ta Alay emrindeki 4’üncü Paraşüt Taburu Alayın emrinden alınarak yerine 50’inci P.A.nın 2’nci P.Tb. verilmiştir. Birlik değişimi 06 Ağustos’a kadar tamamlanmıştır.

Bu arada alay desteğine 1 adet 105mm. Obüs Bt. tahsis edilmiştir. Aynı gün 161 ikmal personeli 372 değiştirme personeli birliğe katılmış ve bu erlerin eğitimine başlanmıştır.

Alay Komutanının emriyle keşif ve muharebe istihbaratı faaliyetine ağırlık verilmiş ve elde edilen bilgilerden düşmanın (29.000-9200) karesinde Dört Yol kavşağında 105mm.lik 4 top, 6 Tank ve zırhlı aracı tespit edilmiş, Yunan Alayı’nın T.’de 2 Bl. kadar askerin tahkimat yaptığı öğrenilmiştir.

03 Ağustos; 2/50 P.Tb.K.nın havaalanında keşif yapmış ve 4’üncü P.Bl. bölgeye gelerek 2’nci Paraşüt Bölüğünü değiştirmiştir. Tekrar araçlarla 6’ncı P. Bölüğü taşınmış ve geride 1 Paraşüt Bölüğü götürülerek değiştirme büyük ölçüde tamamlanmıştır. Sadece siskilip’te düşmanla temasta olan 5’inci P.Bl.eksik kalmıştır. 25 Temmuz Son Duruma Göre Tertiplenmeler

Aynı gün gelen istihbarat raporlarında Yunan Alayı ile Rum kampı arasındaki (Rum Kampı şimdilik Arpa Tepe Doğusundaki Bölgede) bölgede mevzi içinde ve dışında Rum birlikleri tespit edilmiştir.

04 Ağustos’ta siyasi görüşmeler çıkmaza girdikçe küçük ateşkes ihlalleri ve personel ve malzeme ikmali, karşılıklı mevzi tahkimatları,silah mevzilendirmeleri, birlik değişimleri devam etmiştir.

05 Ağustos’ta Topu bataryası birliğe katılmış ve Gönyeli kuzeyinde mevzilenmiştir. Kamp bölgesinin doğusundaki evlerden Aydemet ve Engomi Mahallesinden Siviller boşaltılarak yerlerine Rum askerleri ve silahları yerleştirilmiştir.

05 Ağustos’taki düşman durumundaki gelişme ise; Yunan Alayı Kamp bölgesine 150 Piyade, Güneyde Kolej ve Güneyindeki tepede(Merdivenli Tepe) 2 Bl. Kadar kuvvetin bulunduğu tespit edilmiş, Kilise T.de (Cami Tepe) direnerek noktası şeklinde savunma tertibi alınmış, çepeçevre mevzi ve tahkimat yapılmıştır. Yunan Alayının bir G.T.T. Takımının her gece Kilise tepe doğusuna mevzilendirildiği ve sabah hava aydınlanmadan önce kolej binasının arkasına saklandıkları tespit edilmiş, hastane binasının doğusuna 1 bölük kadar kuvvetin mevzilendiği belirtilmiştir.

05 Ağustos itibariyle emre verilenler dahil alayın mevcudu 77 Sb., 56 Astsb., 1888 Er ve Erbaşa yükselmiş ancak gelen 161 ikmal personeline hala silah verilememiştir.

07 Ağustos’ta Tümen Komutanı hava alanı grubundaki 2 Tankı alarak Bora özel G./K.Klığına vermiş, hava alanında 3 tank kalmıştır. Bu arada’deki R.M.M. Birliklerinin sürekli mayınlama faaliyetinde olduğunu öğrenmiş ve Alayköydeki Komuta yeri edilmiştir.

09 Ağustos gecesi ise 2/50’nci P.A.nın 5’inci P.Bl.Tb.na katılmış ve mevzileniştir. 5 Tank da 28’inci Tümenden gelmiştir ve havaalanı grubunun Tank sayısı 8’e yükselmiştir. Alayın toplam 10 tank ve 2 kariyeri olmuştur.

10 ve 11  Ağustos’ta bezer çalışmalar devam etmiştir. Yunan alayı ise Sunalp kapısı (1960 yerleşmesinde her iki Alayı ayıran Nizamiye) ve Kilise Tepe arasındaki bölgeye bütün ağırlığını vermiş tahkimat, personel silah takviyesi yapmış, ayrıca mayın ve tel engelleri döşemiştir.25 Temmuz Son Duruma Göre Tertiplenmeler

13 Ağustos itibarıyla R.M.M. ve Yunan birliklerinin Alay cephesinde 5 nokta üzerinde yoğunlaştığı, bütün engelleri, beton tahkimatları ve personel takviyesini bu beş nokta üzerine yapmış olduğu görülmektedir. Bunlar batıdan doğuya;

 1. Hastane ve civarı25 Temmuz Son Duruma Göre Tertiplenmeler
 2. Kolej binası ve tepesi
 3. Kilise tepe
 4. Şimdiki Arpa Takım doğusundaki R.M.M.O. Karargahı
 5. Kolej Tepe güneyindeki hakim sırtlıklar

K.T.K.A.K.lığı tarafından hazırlık devresinde gerektiğinde uygulamak üzere aşağıdaki planı hazırlamıştır.

 

 1. Havaalanı grubu(2/50’nci P.A)(1 Bl. Eksik) : Havaalanı 12’nci R.M.M.O taktik Kh. – Grammer School (Dil Okulu) istikametinden taarruzla Grammer School bölgesini ele geçirecek, Yunan Alayının geri çekilme yollarını kesecek ve Yunan alayını imha edecektir.
 2. Gönyeli Grubu: Cepheden taarruzla Yunan alayı kampındaki Kilise Tepeyi ele geçirerek ve buradaki Yunan birliklerini imha edecektir. Gönyeli grubunun taarruzları havaalanı grubunun taarruzları ile koordineli olacak 105mm Obüs Bt. Alayın ateş desteğini sağlayacaktır. 25 Temmuz Son Duruma Göre Tertiplenmeler Bu bölgedeki düşman birliklerinin mevcudunun 600-700 kişi olduğu tahmin edilmektedir.
 3. Ortaköy Grubu: cepheden taarruzla BAYPASS yolu üzerindeki okulun bulunduğu tepeyi ve Yunan Alayı kampının hemen kuzeyindeki derenin kuzey yamaçlarında yükselen üç tepeyi (Keşif T.leri) ele geçirecek, bölgedeki Yunan alayı ve R.M.M.O. birliklerinin çekilme yollarını kesecektir.
Paylaş

YORUM YAZIN