22 Temmuz’da Taarruz Eden Birlikler

22 Temmuz’da Taarruz Eden Birlikler

22 Temmuz’da Taarruz Eden Birlikler. 21 Temmuz sabahı Bl.ler taarruz eden düşmanın araç, gereç, silah ve ölülerinin keşfini yapmışlardır. kullanılabilecek silah ve mühimmatlar toplanmış, ölülerin kimlikleri tespit edilmiştir. Bugün karşılıklı ve seyrek olarak açılan havan ve top atışlarıyla geçmiştir. Hem Türk alayı hem de düşman birlikleri son duruma göre teşkilatlanmalarını yapmışlar ve ikmallerini tamamlamışlardır.

Keşif Tk. bir hava indirme Tk. ile takviye edilmiştir.

22 Temmuz'da Taarruz Eden Birlikler

Bayrak radyosu, gün boyunca yayınlarına devam etmiş, R.M.M.O. mensuplarının birer birer teslim olduğunu açıklamış ve diğerlerine de teslim olmaları için çağrıda bulunmuştur. Ayrıca hastane ve civarındaki meskun mahallelerin çatılarına yerleştirilen uçak savarın derhal indirilmesi aksi taktirde buralardaki mevzilerin uçaklar tarafından bombalanacağını bildirmiştir. Bu anonstan bir buçuk saat sonra ise anonsa uymayanlar uçaklar tarafından bombalanmıştır.

Alay harekat subayı, günlük raporunda;

  1. Alayın bir nolu plana uygun olarak savunmaya devam ettiğini,
  2. Hava indirme birliklerinin ve indikleri bölgenin ve Lefkoşa-Girne yolunun emniyetinin sağlandığını,
  3. 1 Sb., 1 Astsb. ve 2 Erin Şehit olduğunu, 10 Erinde yaralandığını,
  4. Kıt’a yükü cephanenin %90’ının sarf edildiğini bildirmiştir.
  5. Düşmanın elindeki silahlara karşılık yeterli silahları olmadığını ve bunun için 10mm. Havan ve G.T.T. silahları ile takviye edilmelerini istemiştir.

Bu rapor üzerine, hava indirme Tugayı’nın ihtiyatı olarak ayrılan 4’üncü paraşüt Tb. 210530 Temmuz 1974’de Alay emrine verilmiş, havadan bir adet 106mm. havan atılmıştır. Böylece alay ilk defa bir ağır silaha sahip olmuştur.

Yunan alayı da tekrar takviye almaya başlamıştır. Akşam üzeri Yunanistan’dan 6 adet  nakliye uçağı arka arkaya Lefkoşa hava alanına inmiş ve Yunan Alayı’nın ihtiyaç duyduğu ikmal maddeleri ile personeli yani 300 kişilik bir Komando birliğini getirmiştir.

6’ncı Kor.K. Girne’ye çıkmış olan Kıbrıs değiştirme birliğini, Üç tank ve iki 106mm. Havanı K.T.K.A emrine vererek Lefkoşa hava alanı ile Küçükkaymaklı bölgelerini ele geçirmesini emretmiştir.

21 Temmuz akşamı alaca karanlık başlangıcında taarruza başlanmıştır. İki bölükle Komando Tb. ve Gönye’li grubunun 2 ve 3’üncü Bl.lerin gerçekleştirdiği bu taarruzda asıl taarruz havaalanı istikametinde yapılmıştır. Vazife ise hava alanını kontrol altına alarak Yunan Alayının takviyesini önlemek, hava alanından ayrılan bütün yolları kontrol altına almak ve Alayköy’deki (Yerelekko) düşmanı ve özellikle ağır silahlarını imha etmekti.

22 Temmuz'da Taarruz Eden Birlikler

Bu gece yapılan taarruz istenen hedeflere ulaşamamış 3’üncü P.Bl. ve 1’inci Komando Bl.’ü 153 rakımlı Tepe civarında kalmış, ateş desteği olmadığı için mahkum araziden Yunan Alayı’nın savunduğu mevzilere yaklaşamamışlardır. Aynı şekilde Komando Bölüğü ile irtibatı kesilen ihtiyattaki 2’nci bölük taarruza katılamamış ve önündeki bölüğü hedefe göre konumunu kestirememiştir.

Asıl taarruz ise Atila düzlüğünde durmuştur. 22 Temmuz sabahı gelinen bu hatta kalınmış ve taarruz hazırlıklarına devam edilmiştir.

Bu arada sabah Lefkoşa hava alanına hava taarruzu icra edilmiştir. Taarruza katılan uçaklarımızdan biri düşürülmüş, ancak pilot paraşütle atlamayı başarmıştır. Atlayan pilot birliklerimiz tarafından kurtarılarak Boğaz da bulunan Kor. Taktik Kh.na sevk edilmiştir. Aynı günün sabahı alayın emrine verilen iki adet 106mm. Havan, 1 tank ve 2 ZPT katılmıştır. Daha önce havadan atılan 1 adet havanla beraber Havan Tk. kurulmuştur. Teşkilatlanmasını tamamlayan Havan Takımı hemen Yunan Alayına ve Koleje atışlara başlamıştır.

221100 Temmuz 1974’de 2’nci Or.K.lığı gerekli tedbirler alınarak hava alanını ele geçirilmesi emrini vermiştir. 22 Temmuz’da Taarruz Eden Birlikler hızlı bir şekilde düzenlendi.

Bu arada Kıbrıs değiştirme birliği Gönyeli’ye ulaşmış ve Alayın emrine girmiştir. Bu birliğin Bl.leri 50’şer kişiliktir. Emri ve Komutada Zafiyet yaratmamak için değiştirme birliği ile gelen yeni Alay Komutanı, halen bu görevi sürdüren Alay Komutanının yardımcılığı görevine getirilmiştir. 22 Temmuz’da Taarruz Eden Birlikler aşağıda yer almaktadır.

22 Temmuz’da Taarruz Eden Birlikler ;

  1. Ortaköy grubu

1’nci P.Bl.

4’üncü P.Bl.

Ağır Silah Bl.’den Tas. Ünitesi

Kh.Bl.’den 1 Tk.

  1. Gönyeli Grubu (21 Temmuz’da taarruz eden grup)

3’üncü P.Bl.

2’nci Paraşüt Bl.

3’üncü Paraşüt Bl.

K.D.B.’den 1’inci Bl.

Ağır Silah Bl

  1. Havaalanı Görev Kuvveti

2’nci P.Bl.

2 ve 3’üncü Değiştirme Bl.leri(100 kişi)

106mm. Havan Tk.

57mm. G.T.T. Kısmı + 5 Tank + 2 Kariyer

  1. Alay İhtiyatı

2 Tank, 2 Kariyerden Müteşekkil Takım.

Gece taarruzuna karar verilmiş ve karanlık bastırınca harekete başlanmıştır. Yunan Alayının yanından dolaşılmış ve ana birliklere çatmadan ileri karakollar ve emniyet birliklerinin çoğu uykuda yakalanarak etkisiz hale getirilmiştir.

22 Temmuz'da Taarruz Eden Birlikler

Hava alanı bölgesindeki taarruz 23:30 civarında Alayköy civarında durdurulmuş ancak Alayköy yolu kesilebilmiştir. Ertesi sabah Bu bölgeye 2 Tank ve 2 ZPT takviye olarak gönderilmiş, ancak tanklardan biri Gönyeli çıkışında bozulmuş, 1 Tank ve 2 ZPT ile takviye edilebilmiştir.

230630’da toparlanan hava alanı görev kuvvet bu takviyelerle beraber tekrar taarruza geçmiş ve düşmanın hiç beklemediği bir zamanda gerçekleşen bu taarruz süratle geliştirmiştir. Bu zamana kadarki taarruzlar hep gece yapılmış, sabah uçaklar hedefi bombalamıştır. Bu kez 6 saat sonra tank ve ZPT’leride takviye alan birlik saat 06:30’da, gündüz, baskın tarzında taarruz etmiş, hedeflerin tamamı saat 11:30’da ele geçirilmiş ve hazırlıksız yakalanan düşmandan 47 personel esir alınmıştır. Tüm giriş yolları kontrol altına alınan hava alanı kuşatılmıştır.

Aynı gün taarruz başladıktan bir Saat sonra 7 Tank ve Kariyerlerden oluşan bir birlikle Alayköy’e küçük çaplı bir taarruz icra edilmiş ve buradaki direniş gösteren noktalar etkisiz hale getirilmiş ancak Alayköy ele geçirilememiştir. Daha sonra buradaki birlikten 4 Tank Hava alanına takviye olarak gönderilmiştir.

Hava alanı terminal binasına kadar ilerleyen birlikler burada B.M. askerleri ile karşılaşmıştır. B.M. askerlerinin Komutanı olan Finlandiyalı bir Subay, hava alanının birleşmiş milletler tarafından korunduğunu ve bu bölgeye girilmesine izin verilmeyeceğini belirtmiştir. Bu durum üzerine Grup Komutanı Alay Komutanı ile irtibat kurmuş, hava alanında ve terminal binasında kesinlikle hiçbir Rum askerinin kalmaması ve hava alanının boşlatılması şartıyla içeri girilmemesi, tel çitlerin kuzeyine çekilinmesi, ancak kuşatmanın devam etmesi emrini almıştır. Emir derhal yerine getirilmiş ve hava alanı binaları anlaşma gereğince B.M. askerlerine devredilmiştir. Bu bölgede ele geçirilen Rum askerleri esir alınmış ve alan her türlü trafiğe kapatılmıştır.

6’ncı Kor.K. 24 Temmuz 1974 Sabahı Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayını . 1’inci Bl. 4’üncü Paraşüt Tb.’dan bir Takım ile 1/230’un 3’üncü P.Bölüğünü Lefkoşa sancaktarlığını emrine vererek Küçük kaymaklı bölgesinin ele geçirilmesi emrini vermiştir. Saat 10:00’da başlayan taarruzda Kızılbaş ve Kaymaklı kontrol altına alınmış ve Kanlı dere ilerisindeki R.M.M.O. karakollarına taarruz edilmiştir. Taarruz Saat 19:00’a kadar sürmüş ve kanlı sokak çatışmalarının sonunda K.Kaymaklı bölgesi ele geçirilmiştir.

Keşif Takımı ise Dikmen (Dikamoler) istikametinde düşmana yandan taarruz Hava İndirme Tugayının taarruzuna yardım etmiştir.

22 Temmuz’da Taarruz Eden Birlikler 24 Temmuz Günü Telli ve Telsiz irtibatları kontrol edilmiş ve tekrar onarılıp çevrime sokulmuştur. Bu Gün Alayköy’ü tamamen kontrol altına almak için taarruz hazırlıkları yapılmış. Alayköy’de bulunan tahkimli R.M.M.O. mevzilerinden sürekli taciz ateşi açılmakta, Hava alanı ile K.T.K.A. arasındaki irtibatın zaman zaman kesilmesine neden olunmaktaydı.

Paylaş

YORUM YAZIN